Politika Integratua

Kalitatea faktore estrategiko gisa

SOKAIRE SLU gizarteratze-enpresa bat da, eta esperientzia zabala du. Enpresaren zeregina da GARBIKETAREN sektorean jarduera ekonomikoa garatzea, laneratzea sustatzen duten lanpostuak sortzeko.

Enpresak ezaugarri nagusi bat du, gizarteratze-enpresa bihurtzen duena: hain zuzen ere, gizarteratzeko laguntza-teknikariaren irudia da. Bere ardurapean dago ibilbide pertsonalean pertsona laguntzea eta pertsonatik eta bere egoeratik abiatuta, lan-plana egin, denbora zehatzean ikuskatu eta doitzea ere.

Sokaire gizarte-inguruneaz kezkatzen da, Ekonomia Alternatiboaren eta Solidarioaren Sare (EASS), GIZATEA, ASELBI, BILBO ZAHARREKO MERKATARIEN ELKARTEAren kidea den neurrian. Gainera, ingurumenarekiko arduraz dihardu lanean.

SOKAIRE SLUko zuzendaritza jakitun da kalitatea, ingurumena eta laneko segurtasuna eta osasuna enpresa-jardueran aritzeko oinarrizko zimenduak direla, hortaz, Kudeaketa Sistema Integratua sortu du, UNE-EN-ISO 9001:2015, UNE-EN ISO 14001:2015 eta ISO 45001:2018 nazioarteko arauen eskakizunekin bat etorriz.

Kudeaketa-sistema integratuak politika zuzentzaile bat du, eta printzipioak ondoren azaltzen dira.

Zuzendaritzak konpromisoa hartzen du erakundeko langile guztien artean politika eraginkortasunez betetzen dela bultzatzeko. Hala, zerbitzuak bezeroen eskakizunen arabera emango dira, ingurumena errespetatuko dute eta langileen segurtasuna nahiz osasuna babestuko da.

Gure bezeroak asetzea

Etengabe bezeroen asebetetzea bilatzea. Asebetetzeko arazoak edo beharrak ezagutu eta aintzat hartuko ditugu.

Gure langileak zaintzea

SOKAIREko langile guztiak sentsibilizatu, motibatu, informatu eta trebatzea; sustatuko dira lan-arriskuak prebenitzea, helburuak lortzea, politika hau garatzea eta ingurumena errespetatzea, bai eta laneko giro paregabea ere.

Langileak nahasi, motibatu eta konprometitzea ezarritako sistema kudeatu, garatu eta aplikatzean partaidetza bilatzeko. Helburua da bezeroak eskatzen dituen kalitate-mailetara iristea.

Legezko eskakizunak eta beste eskakizun batzuk betetzea

Erakundearen jarduerari aplika dakizkiokeen legezko eta araubidezko eskakizun guztiak, bai eta beste eskakizun batzuk ere betetzea kalitatearen, ingurumenaren eta laneko segurtasun eta osasunaren arloetan.

Ingurumena babestea

Gure jardueraren bizi-ziklo guztian ingurunearen kutsadura prebenitzen dela bermatzea eta baliabideak behar bezala kudeatzen direla eta ingurunea babesten dela ziurtatzea.

Lesioak eta osasun-narriadurak prebenitzeko lan-baldintza seguruak eta osasungarriak eskuratzea

Lanarekin lotuta, lesioak eta osasun-narriadura prebenitzea.

Arriskuak kudeatzea

Arriskuak murriztea eta kentzea, bereziki laneko segurtasunarekin eta osasunarekin zerikusia badute, erakundean balioa sortzeko modua baita.

Giro parte-hartzailea bultzatzea

Pertsonak gure erakundean funtsezkoak dira, beraz, konpromisoa hartzen dugu laneko segurtasunaren eta osasunaren arloan komunikazioa sustatzeko eta zuzenean eta modu irekian langile guztiei eta beren ordezkariei kontsultatzeko eta haiek parte hartzeko.

Etengabe hobetzea

Helburuak eta xedeak ezartzea etengabe kalitatea, ingurumena eta laneko segurtasuna eta osasuna kudeatzeko sistemaren zeregina hobetzeko, eta, xede horrez, behar diren baliabideak helaraztea.

Gutxienez, urtero egiaztatuko da Kudeaketa Sistema Integratua, politika hau barne, gure beharrekiko eraginkorra eta egokia dela.

Bilbon, 2022ko maiatzaren 26an

Alazne Palacín Ferro. Sokaire SLUko kudeatzailea.